A„Néptáncoktatás óvódákban és kisiskolákban” című pályázatunk a Gyergyói- és Csíki medencékben Balánbánya, Csíkszentdomokos, Maroshévíz, Gyergyóremete, Gyergyóditró és Borszék helységek óvódás és kisiskolás korú gyermekeinek (és nemcsak) néptáncra való oktatását célozta meg..
Célunk az volt, hogy azokban a helységekben, ahol már bizonyítottan beindult és komoly igény van rá, minden gyermekhez eljuttassuk a néptáncot, ahol pedig kezdtünk, ott minél nagyobb gyermeklétszámot szólítsunk meg. Mondhatom célunkat maximálisan elértük. Egy kimutatást készítettem, amely tartalmazza a heti programot, órarend formájában, feltüntetve az egyes csoportok gyermeklétszámát és a napi megtett utat.

 

Hétfő
Gyergyóremete

Kedd
Gyergyóditró, Maroshévíz

Szerda
Balánbánya

 

12O km         létszám

15O + 17 km    létszám

O km          létszám   

8-9

II, III. osztályok

37

 

Ördögborda 1

14 fő

9-10

Csokigyár (Alszegi óvóda)

43

10-11

Központi  napközik

38

Óvóda
Sebestyén Mónika,
Barabás Gabriella,

 

37 fő

11-12

Központi ovi

62

12-13

I . osztályok

38

I-IV. osztályok
Rigmányi Tünde,
Székely Ágnes,
Szabó Anna-Mária

48 fő

13-14

II. és III. o.

37

DITRÓ, V.A és B

54 fő

14-15

IV. osztályok

42

 

 

DITRÓ, IX-XII líceum

14 fő

15-16

Ebédszünet

 

 

 

16-17

OVI – IV egyesített
tánccsoportja

54

DITRÓ, Felszeg

56 FŐ

 

 

17-18

Gyermekek tevékenységei

 

 

18-19

Remetei ifjak táncháza

 

24

19-20

HÉVÍZ, táncoktatás

52 FŐ

Felnőttek tevékenységei

 

 

 

 

Gyergyószentmiklós, táncház

28

20-21

21-22

4O3 fő

176 FŐ

99 fő

 

Csütörtök
Csíkszentdomokos

Péntek
Gyergyóremete

Szombat
Borszék, Balánbánya

 

35 km    létszám

13O km     létszám

2O2 km          létszám

8-9

0-ik oszt.

 

22

O csoportok központ

49

 

 

9-10

0-ik  oszt.

24

Csutakfalva – felső ovi

19

Borszék, I-IV osztály, oktatás

32

10-11

Ovi – régi eg.h

56

Csutakfalva – KÖZÉPSŐ ovi

27

11-12

Ovi – Sárosút

16

Csutakfalva – alsó ovi

26

Borszék, IV-XII osztály, oktatás

26

12-13

I-IV – Sárosút

43

Csutakfalva – O csoport, I és II osztály

25

13-14

I. oszt. – közp

18

Csutakfalva – III ésIVo.

33

14-15

V-VII –utánpótlás

16

Ebédszünet

 

 

15-16

Napközi

15

IV-VI osztályok egyesített tánccsoportja (15.oo-16.3o)

27

 

 

16-17

 

 

 

 

17-18

 

 

SIRÜLŐ TÁNCPRÓBA (16,3o – 18,oo)

 

16

 

 

 

18-19

 

 

 

 

19-20

 

 

 

 

Ördögborda 2

26

 

20-21

 

 

 

 

21-22

21o gyermek

222 gyermek

84 fő

Heti összlétszám                      Heti összkilóméter:
      1194 fő                                                654 km.

Pályázatunkban a támogatást arra kértük, hogy munkánk minőségét, hatékonyságát javíthassuk, illetve, hogy eljuthassunk a helyi közösségekhez, megfelelő felszereltséggel és nekikészültséggel. A helyi közösségek tevékenységünket igénylik és támogatják úgy az iskolai intézmények, mint a helyi önkormányzatok szintjén.
A programunk lehetőséget nyújt a gyermek mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fej­lesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határo­zottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Nem kevésbé célja volt az is, hogy a gyermekeket megtanítsa a közösségben való viselkedésre, bizonyos erkölcsi normák természetes módon való elsajátítására, azok betartására, és nem utolsó sorban egészséges zenei ízlés kialakítása, a rendtartó székely falu íratlan szabályainak megtartására és betartására való nevelés.
A táncoktatást kiegészítő és azzal szorosan összefüggő további tevékenységek: a népzenekincs és a falu életének keretét alkotó szokásvilág megismerése és átültetése mindennapjainkba, ezenkívül a még létező, élő hagyományok, folklóranyagok folyamatos gyűjtése, népi mesterségek megismerése, elsajátítása (gyapjúfeldolgozás), részvétel versenyeken, előadásokon, fesztiválokon és más rendezvényeken.
A projekt eredményei elsősorban a szellemi hasznosulásban mérhetők, de a résztvevők száma adott és ellenőrizhető alkalmanként, hetente illetve a program végén egyaránt.
Programunkban a jelenlegi iskolai és óvodai kimutatások alapján Balánbányáról 37 óvódás és 48 kisiskolás gyermek, Csíkszentdomokosról 87 óvódás és 1O7 kisiskolás gyermek, Maroshévízről 9 kisiskolás gyermek az 52 iskolásból, Gyergyóremetéről 597 fő, ebből 227 óvódáskorú és 272 kisiskolás gyermek, Gyergyóditróból 122 gyermek és Borszékről 58 gyermek vesz részt. Ezt a létszámot személyes kapcsolataink révén tudjuk biztosítani és csökönyös kitartásunknak, alázatunknak köszönhető, hogy az eredmények fejlődést mutatnak, az egyes közösségek továbbra is igénylik, hogy foglalkozzunk gyermekeikkel.
Következtetni egyszerű: a programot folytatni kell.
Ami fontos, és a program hiányosságát képezte az egy év alatt, hogy fiatal táncos kollégáinkat nem sikerült még bekapcsolni, betanítani, abból a célból, hogy elkezdett igyekezeteinket, álmainkat folytassák, helyünket szép lassan nekik kell átvenni népnevelő munkánkban.
Minthogy tevékenységeinket a helyi önkormányzatok is támogatják és biztatják, így a helyi közösségek képviselői napirenden vannak ténykedéseinkről. Ez egy állandó munka, állandó kapcsolattartás a gyermekek szüleivel is, akik folyamatosan informálódnak az elért eredményekről, vagy éppen előkészületben lévő tevékenységeinkről, szándékainkról. Ez a gyermekek révén több ezer emberrel való folytonos, heti kapcsolatot jelent.

Balánbánya, 2O13. március 24.