Sorszám ,
Házszám , 
Tulajdonos neve ,
Galambbúgos kapu: Festett - szín /Festet-len/ Ki készítette- ácsmester neve   
Kis székely kapu  
Ponkos ház ács-mester +datum   
Tornácos ház (ácsmester neve + mikor épült ): Tornác az  udvarra néz Két oldalt kisér a tornác 
Ha tornácos ház volt , mikor újították , Évszám + - megjegyzés

1. 	3.	Török Lajos  	-	-	-	-	-	+	-	-
2. 5. Bodó Domokosné - - - - - + - -
3. 6. Kedves Adolf - - - + - + - -
4. 14. Bara János - - - - - Bara- bás Miháy 1962 - -
5. 19. lakatlan - - - + - - - -
6. 22. Kovács Emil - - - - - + - -
7. 24. Kádár Rózália - - - - - 1957 - -
8. 36. Albert Imre - - - Albert Imre - - - -
9. 39. Albert Gyárfás - - - + - - - -
10. 41. Barabás Dávid - - - Miklós Béla - - - -
11. 42. Miklós Gyárfás - - - Miklós Fülöp - Miklós Fülöp 1948 - -
12. 48. Kurkó Julianna - - - + - - - -
13. 52. Sali Árpád - - - - - Sali János 1929 - -
14. 53. lakatlan - - - + - - - -
15. 60. lakatlan - - - + - - - -
16. 61. Biró Attila - - - - - + - -
17. 67. Gidró János - - - + - - - -
18. 70. Gidró Erzsébet - - - + - - - javítva
19. 72. Bíró Péter - - - + - - - -
20. 82. Juhász Borbála - - - - - 1930 - 1950-újítva
21. 85. Boros István - - - 1955 - - - -
22. 91. Pap Sándor - - - - - 1938-Pap Sndor - -
23. 92. Marsaly Mihály - - - - - + - -
24. 93. Szebeni István - - - - - Kedves Sndr - 1970
25. 96. Karda Margit - - - 1945 - - + -
26. 108. László Béla - - - + - - - 1994-újítva
27. 114. Bodó Áron - - - - - - Szakács Antal 1928 -
28. 116. Biró Rózália - - - - Bíró Mátyás 1906 - - -
29. 118. Sándor Árpád - - - - - Sándor Mi-hály 1908 - -
30. 119. lakatlan - - - - - - + -
31. 126. Miklós Sándor - + 1939- Miklós Sándor - - - - -
32. 131. Marchal József - - - - - 1954 M. J. - -
33. 152. Karda András - - - 1986 - - - -
34. 158. Sándor Béla - - - 1991 - - - -
35. 159. Kalamár László - - - - - 1927 Kala-már Ignác - -
36. 165. Karda Mihály - - - - Gál Mihály 1906 - - -
37. 167. Pál Attila - - - - - + - -
38. 169. lakatlan - - - - + - - -
39. 170. Kristály Juliánna - - - + - - - -
40. 173. Tamás Mihály - - - - - - T. Mih 1929 -
41. 178. Kristály Rózália - - - + + - - -
42. 181. lakatlan - - - - - - + -
43. 182. Boros Ferenc - - - - - + - -
44. 183. Albert Béla - - - + - + - -
45. 184. Fehér József - - - - - Kristály Áron 1962 - -
46. 185. Kalamár Anna - - - 1945 - - - -
47. 186. Boros András - - - - - + - -
48. 188. Kalamár Dávid - - - - - + - -
49. 197. Kurkó István - - - + - - - -
50. 221. Nagy Károly - - - Nagy Ká-roly -zöld - - -- -
51. 224. Bara Mihály - - - - XIX: sz. - - -
52. 244. Szász József - - - - - 1960 - -
53. 246. Gidró Gyárfás - - - - + - - -
54. 266. Kedves Sándor - + Kedves Sándor 1949 - - - -
55. 269. Albert Ferenc - - Albert Ferenc 1960-kék - - - -
56. 271. Bara Mária - - - - - Bara Árpád - 1980-ban
57. 288. Kristály Sándor - - - - - 1956 Kris-tály S. - 1978-ban hozzatold- tak
58. 289. Sándor Márton - + Bíró Ilyes 1963 + - - - -
59. 298. Boros Erzsébet - - - - - 1935 Bara Lajos - -
60. 302. Albert Lajos - - - - - 1957AlbertLajos - 1975-ben hozzatold- tak
61. 361. Kristály István - - - - - 1965Kris- tály I. - -
62. 370. Kedves Vilmos - + - + - 1930 - -
63. 374. Karda Domokos - - - + - 1952KardaDomo- kos - -
64. 378. Zsók Julianna - - - - - 1930ZsókAlbert - -
65. 381. Kádár Anna - - - - - 1920KádárJános - -
66. 395. Kósa Dánielné - - - - - 1934Kósa Dániel - -
67. 398. Kurkó Sándorné - - - - - KurkóIgnác - -
68. 400. B?jte Péter zöld - B?jte Péter + - - - -
69. 407. Kristály Albert - - - - 1904KristályJózsef - - -
70. 415. Dobos Károly - + - + - - - -
71. 417. Dobos Ferenc zöld - Dobos Ferenc1937 - - 1960Kala- már Imre - -
72. 427. Kedves Árpád - - - barna-Kedves Lajos - Kristál Lajos 1958 - -
73. 434. Gáll Istvánné - - - - - Gáll István - -
74. 433. Albert Gáspár - - - - - 1930 - -
75. 446. Sz?cs Ferenc Antal - - - - - Sz?cs Ferenc Antal 1984 - -
76. 453. Fábián Árpádné - - - - - Albert András 1853 - -
77. 466. Albert Ignánc barna - Albert Péter - - Albert Péter - -
78. 491. Tamás Róza - - - - - Bíró Márton XIX. sz. - -
79. 499. Veress András - - - Albert Péter 1930 - Albert Péter 1930 - -
80. 500. Kristály Vilma - - - - - Krist. József - 1954
81. 501. Kedves Albert - - - - - Barabás Mihály 1961 - -
82. 502. Kurkó Erzsébet - - - Kurkó József 1940-.42 - - - Javítva ‘92
83. 505. Kurkó Györgyné - - - - - Kristály Józs. 1929 - 1995
84. 506. Kósa Sándor - - - Kosza Imre 1985 - - - -
85. 516. Ferencz Albert - - - - - F. A. 1962 - -
86. 519. Simon Béla - - - - - Miklós Lajos 1870 - -
87. 520. László Albert - - - - - L.A. 1939 - -
88. 535. Kristály József - - - - - Kr. János 1938 - -
89. 550. Kedves István - - - - K. Péter építtette 1880-90 - K. P. 1880- 1890 Dránica A kiskapu feliratos
90. 557. Máthé András - - - - - M. A. 1960 - -
91. 597. Boros Márton - - - - - B. M. 1973 - -
92. 599. Böjte Béla - - - - - Barab. Mihál. 1970 - -
93. 600. Böjte László - - - - - Kristály Józs. 1970 - -
94. 606. Bálint Julianna - - - - - B.And rás 1952 - -
95. 641. Kurkó Imréné - - - K. I. 1965 - K. I. 1957 - -
96. 642. Albert János - - - - - Albert József 1937 - -
97. 643. Szabó Viktória - - - - - Szabó Albert 1952 - -
98. 649. Bara Sándor - - - - - Bara Sándor 1946 - -
99. 650. Kedves Róza - - - - - Kedves György 1932 - -
100. 652. Bálint Lajos lakatlan - - - - - B. L. 1926 - -
101. 653. Bara Dávid - - - Bara János 1897 - Bara János 1897 - Dránicával födve
102. 654. Kristály András - - - - - K. A. 1968 - -
103. 657. Bíró Imre - - - - - - Bíró András 1954 -
104. 658. Kedves Ignác - - - - - Kedves András 1907 - -
105. 660. Ferencz Márton - - - - - F. M. 1930 - -
106. 661. Kurkó István - - - - - Opra Péter 1909 - -
107. 666. id. Albert Márton - - - Albert János1976 - - - -
108. 667. Bíró Ignáncz - + Bíró Ignáncz 1932 - - B. János 1969 - -
109. 669. Kurkó Zoltán - - - Albert Dávid 1960 - Simon János 1960 - -
110. 671. László Albert - - - - - L. A. 1958 - -
111. 673. Böjte Márton - - - - - Kurkó István 1922 - -
112. 676. Bíró Istvánné - - - - - B. I. 1961 - -
113. 678. Máthé Károly - - - M. K. 1960-62 - - - -
114. 679. Bartis Albert - - - - - Kedves Sándor 1947 - -
115. 680. Albert László - - - Albert Márton 1949 - - - -
116. 681. lakatlan - - - - - + - -
117. 692. Boros ALbert - - - - - Barab. Mihál 1961 - -
118. 694. Böjte Béla - - - - - Barabás Mihál 1962 - -
119. 700. Opra Lajos (lakatlan) - - - 1948 - 1948 - -
120. 701. Szabó Gergely - - - Bíró Imre 1975 - - - -
121. 708. Sámuel Gyárfás - - - Kosza Márton 1980 - Ko. Márt. 1992 - -
122. 709. Bara László - - - - - Sámuel T. 1944 - -
123. 710. Kedves Ferenc - - - - - Albert József 1934 - -
124. 713. Kosza Imre - - - Kosza I. 1981 - - - -
125. 715. Kovács Imre - - - Opra Péter ‘65 - Ko. I. 1968 - -
126. 716. Kovács József (lakatlan) - - - K. J. 1910 - - - -
127. 717. Bara András barna - Karda Mihály 1880 - - Ka. M 1928 - A kapu ujítva ‘91
128. 726. Albert Márcella - - - - 1882 - - -
129. 727. Bíró Domokos - - - + - - - -
130. 728. Gáll Irma - - - + - - - -
131. 729. Gáll József - - - Gáll J. 1954 - - - -
132. 732. Szabó Albert lakatlan - - - - - + - -
133. 733. Márton Jakab - - - Ferencz Lajos ‘65 - - - -
134. 738. Péter Imre - - - - - 1952 - -
135. 739. Bara Erzsébet - - - - - + - -
136. 740. Kedves György - + id. Kedves György 1934 - - + - 1994
137. 742. Zsók Vilmos - - - - - + - -
138. 743. Dombi Károly - - - D. József - + - -
139. 744. Sinka Frigyes - - - + - - - -
140. 746. Both Alajosné - - - - - + - -
141. 751. Kedves Ferenc - - - - - Kedv. János 1937 - -
142. 753. Kedves Márton - - - - - + - -
143. 758. Sz?cs Mihály - - - 1981 - 1940 - -
144. 760. Máthé Péter - - - - - + - -
145. 765. Máté József - - - - - Máté József1963 - -
146. 766. Székely Lajos - - - - - Szék. Lajos1968 - -
147. 767. Máté Vencel - - - - - M. V. 1950 - -
148. 774. Biró István - - - - - B. I. 1948 - -
149. 779. Boriszák Jolán - - - - - B.Márton*1928 - Kúriaszer?
150. 782. Böjte Ferenc - - - - - B. F. 1960 - -
151. 783. Böjte Ágoston - - - Kurkó Ferenc 1963 - 1960 - -
152. 785. Sándor János - - - - - Sándr Antal 1960 - -
153. 786. Bodó János - - - - - + - -
154. 787. Kristály L?rinc - - - - - - + -
155. 792. B?jte László - - - - + - +’’’’ ‘a ponknak tornácot emeltek
156. 793. Karda József - - - - - 1958 - -
157. 794. Bara János - - - 1970 - + - A funda mentum kb.1 arasz
158. 796. Karda Márton - - - - - + - K?b?l ra- kott tornác
159. 798. Böjte Béni - - - Albrt István 1970 - - - -
160. 799. Albert Zakariás - - - - - + - -
161. 806. Biró József - - - - - Barabás Mih 1959 - -
162. 810. Székely Antal - - - - - Kurkó András 1957 - -
163. 815. Kedves József lakatlan - - - - - ‘20-30 - -
164. 822. Bálint Márton - - - - - 1945 - -
165. 823. Kurkó Ferenc - - - - - Kurkó Andr. -1958 - -
166. 824. Kurkó József lakatlan - - - - - Kurkó József 1951 - -
167. 829. Márton Imre - - - 1983 - Kedv. Sándr. 1974 - faragott kapu
168. 830. Fábián Lajos - - - - - Máté Ágost. 1961 - -
169. 831. Márton Ferenc lakatlan - - - - - Máté Ágost. 1952 - -
170. 842. Bíró Katalin lakatlan - - - - - 1955 - -
171. 846. László Imre - - - - - Kedv. Sándr. - -
172. 850. B?jte Lajos lakatlan - - - - - 1942 - -
173. 851. Bács Juliánna - - - - - Bács József 1945 - -
174. 863. Lukács Márton - - - - - Csorba József 1925 - -
175. 864. Csatlós Gyárfás - - - - - Kurkó Andr. 1948 - -
176. 866. Elekes György - - - - - Kurkó Ferenc 1953 - -
177. 868. Guzrán József lakatlan - - - - - + - -
178. 872. Máté Erzsébet - - - - - + - -
179. 874. Kurkó Péter - - - - - + - -
180. 876. Kurkó András - - - - - Kurkó Ferenc 1954 - -
181. 877. Sinka Márton - - - - - 1972 - -
182. 879. Tamás Jánosné - - - - - - Albert Andr. 1941 -
183. 881. Sándor Imre - - - - - Sándr. János 1935 - -
184. 883. Karda Jováki - - - - - 1936 - -
185. 889. Fábián Sándor - - - - - 1985 - -
186. 890. Bíró Ignác - - - - - 1957 - -
187. 891. Kedves Mihály - - - - - + - -
188. 892. Albert Károly - - - - - 1926 - -
189. 893. László Károly - - - - - 1969 - -
190. 896. Szabó Ignác - - - - - 1973 - -
191. 898. Kurkó Albertné - - - - - 1930 - -
192. 903. Máté Vilmos - - - - - + - -
193. 905. Máté András - - - - - + - -
194. 906. László Emerka - - - - - + - -
195. 912. Barabás Lajos - - - - - + - lebontják
196. 913. Csatlós Ferenc - - - + - + - -
197. 914. Sinka Alajos - - - - - + - -
198. 918. Kedves Imre - - - - - + - -
199. 923. B?jte Ferenc - - - - - + - -
200. 930. Zsók Lajos - - - - - 1927 - -
201. 933. Bara Lajos - - - - - + - -
202. 938. Bíró Domokos - - - - 1894 - - -
203. 940. Bíró Teréz - - - - - + - -
204. 943. Szecsete István - - - - - + - -
205. 945. Máté Juliánna - - - - + - - -
206. 946. Máté László - - - + - 1931 - -
207. 947. Mákszem Erzsébet - - - + - + - -
208. 949. Kurkó Ferenc - - - + - + - -
209. 951. Kedves Pál - - - - - + - -
210. 952. Bács Veronka - - - + - - + -
211. 953. Székely Béla - - - + - - - tornácos volt
212. 954. Bács Ágoston - - - + - + - -
213. 956. id. Fábián Ignác - - - - - + - -
214. 957. Ferenc Veronika - - - - - 1958 - -
215. 958. L?rinc Márton - - - - - 1959 - -
216. 960. Máthé Ignác - - - - - + - -
217. 961. Ferencz László - - - - - + - -
218. 963. Boros Márton - - - - - + - -
219. 965. Ferenc András lakatlan - - - - + - - -
220. 971. Gál Veronka - - - - - + - -
221. 974. Timár János - - - - - - + -
222. 975. Ferencz József - - - - - + - -
223. 991. Ferencz Imre - - - + - + - -
224. 1007. Kedves Veronka - - - + - - - -
225. 1018. Bara Attila - - - + - - - -
226. 1021. Bács András - - - - - 1946 - újítva
227. 1023. Kurkó Ferenc - - - + - - - -
228. 1025. Karda Attila - - - + - - - -
229. 1027. Kurkó Domokos - - - - - Albert Ferenc 1959 - -
230. 1032. Kurkó Áron - - - - - Kurkó Mihál 1941 - -
231. 1035. Albert Félix - - - + - Krist. József 1947 - -
232. 1037. lakatlan - - - - - + - -
233. 1039. lakatlan - - - - - + - -
234. 1045. Kovács Árpád - - - + - - - -
235. 1055. Albert Antal - - - - - 1930 - -
236. 1059. László Géza - - - - - 1962 - -
237. 1065. Tamás Mihály - - - - - - 1816 1963 Máthé Ferenc
238. 1067. Kedves Béla - - - - - + - -
239. 1089. lakatlan ???????? - - - + - - - -
240. 1107???????
241. 1112. Biró Áron - - - - - 1962 - -
242. 1113. Albert Árpád - - - + - - - -
243. 1116. Mákszem József - - - - - 1938 - 1989javítva
244. 1117. Biró Sándor - - - + - - - -
245. 1125. Kedves Lajosné - - - - - Albert Imre 1962 - -
246. 1129. Kristály József - - - + - - - -
247. 1130. Gáll Vilma - - - - - 1952 - -
248. 1146. Ferenc Béni - - - + - - - -
249. 1148. Szecsete Vilmos - - - + - - - -
250. 1153. Kedves Rózália - - - - - 1967 - -
251. 1156. B?jte Gergely - - - + - - - 1993-újítva
252. 1157. Boros Sándor - - - - - Ferenc János - -
253. 1161. Máthé Adolf - - - + - + - -
254. 1167. B?jte Imre - - - + - - - 1976-ban újították
255. 1168. Kedves László - - - - - Barabás Mi-hály - -
256. 1169. Bács Lajos - - - + - Bács Dani - -
257. 1173. Biró Márcella - - - - - + - -
258. 1174. Bács Márton - - - Bács Márton - - - -
259. 1175. Boros István - - - - - 1944 - -
260. 1176. Kristály Imre - - - Kr. I. Krist. Albert 1926 - - -
261. 1255. Kristály József - - - - - - Kristály Már- ton -
262. 1257. Sinka Ince - - - + - + - -
263. 1265. Gál Géza - + - - + - - Görög kat. Kántor lakása volt.
264. 1269. Szabó János - - - - - - + -
265. 1271. Bács Ferenc - - - - - 1956 - -
266. 1280. Blága János - - - - + - - -
267. 1281. Opra Ferenc - - - - - 1957 - -
268. 1290. György Ágoston - + Bara Sándor , Albert Márton 1943. - - - - -
269. 1294. Kurkó Antal - - - - - Bara- básMihály 1869 - -
270. 1244. Dobos Félix - - - - - Kr.Pál Félix 1929 - -
271. 1260 Barabás János lakatlan - - - - - gör. kat. paplak - -
272. 1259. Kopacz István lakatlan - - - - + - - -
273. XXX Szász Károly bácsi mellett - - - - + - - -
274. 1301. Kurkó Sándor - - - - - K. S. 1955 - -
275. 1310. György Pál - - - - - Gy. Vencel 1962 - -
276. 1353. lakatlan - - - + - - + -
277. 1356. Opra Istvánné - - - - - B?jte Gerg. 1968 - -
278. 1358. Szabó Árpád - - - - - 1940 - 1960 jav.
279. 1364. Kedves József - + Bara Sándor 1958 - - - - -
280. 1366. Májerchik László - - Sándor Antal 1975 + - - - -
281. 1368. János Regina piros - Bara Sándor 1957 - - - - -
282. 1369. Biró Jeremiás - + Biró István 1955 - - - - -
283. 1370. Biró Márton - + Bara Sándor 1959 - - Kádár István 1928 - a tornácot bontották
284. 1372. Albert Jeremiásné Ágnes - - - - 1963 - -
285. 1373. Miklós János - - - + - - - -
286. 1374. Bara Erzsébet - - - - - Bara Dom. 1963 - -
287. 1375. Fazakas Dénes - - - - - + - -
288. 1379. Kurkó György - - - K. Gy. 1931 - - - -
289. 1380. Szabó Áron - - - - - György Józs. 1950 - -
290. 1384. Márton Ignác - - - - - + - -
291. 1389. Szabó Lajos - - - Kurkó Félix 1959 - Szabó Lajos 1953 - 1971
292. 1390 Török Antal - - - - - Albert Péter 1938 - -
293. 1392 lakatlan - - - + - + - -
294. 1397. Kósa Dániel - - - - - Albert Ignác 1958 - -
295. 1399. Fodor Veronika - - - - - 1968 - -
296. 1405. Veres Istvánné - - - - - - Biró Márton 1959 -
297. 1415. Szabó Béni - - - - - Kedves Ignác 1960 - -
298. 1416. Biró Regina - - - - - - 1952 -
299. 1417. Kosz Sándor - - - 1986 + - - Dránica tet?
300. 1418. László Tibor - - - - - 1960 - Újítva
301. 1419. Bodó Gyárfás - - - XIX. sz. - XIX. sz. - Dránica tet?
302. 1433. Szász Imre - - - - - Kalamár Im- re1962 - -
303. 1434. Csatlós Ferenc - - - - - + - -
304. 1438. Márton Ferenc - - - - - Márton Istv. 1934 - -
305. 1444. Kedves Ignánc - - - Bara Sándor 1973 - - - -
306. 1447. Bács Ferenc - - - + - - - -
307. 1457. Péter Árpád - - - Bíró János 1951 - - - -
308. 1458. Dobos János Lakatlan - - - - - + - lebontva
309. 1460. Gidró Imre - - - - - Bara Dániel 1947 - -
310. 1472. Kristály Andrásné - - - - - K. A. 1961 - -
311. 1479. Bara Erzsébet - - - B. Andr. 1941 - B.A. 1939 - -
312. 1484. Török Zoltán - - - - - + - 1990 Újítva
313. 1486. György Mária - - - + - Ferenc György 1923 - -
314. 1488. Albert Ignánc - - - - - A.I. 1977 - -
315. 1492. Márton Árpád - - - + - - - -
316. 1507. Székely Árpád - - - 1989 - - - -
317. 1508. Gábor DomokosLakatlan - - - - - + - -
318. 1509. Miklós András - - - Török András 1986 - Albert Ferenc 1958 - -
319. 1511. Bács Vilmos Lakatlan - - - - - Kala-már Imre - -
320. 1512. Kritály Erzsébet - - - - - + - -
321. 1513. Bara Béla - - - - - B. B. 1959 - -
322. 1518. Kedves Félix - - - - - Bara János 1934 - -
323. 1519. Albert László - - - - - + - -
324. 1520. Kosz Gergely - - - + - K. G. 1954 - -
325. 1522. Péter István - - - - - Bara Feri, Dani 1963 - -
326. 1525. Opra Ern? - - - - - 1958 - -
327. 1550. Miklós József - - - - - 1950 - -
328. 1563. Bara Károly - + Albert Ferenc 1991 - - - - -
329. 1565. Bara Sándorné - - - - - Kr.Mi-hály 1956 - -
330. 1571. Szabó Juliánna - - - - - Sándo Andrá1891 - EMELE-TES + TORNÁC
331. 1573. Miklós Lajos - - - + - + - -
332. 1574. László János - - - - - Alb. Is 1938 - 1994 újítva
333. 1586. Kristály Viktória - - - - - + - -
334. 1589. Kedves István - - - + - - - -
335. 1590. Kalamár Márton - - - + - + - -
336. 1592. Both Lajos - - - - - + - -
337. 1593. lakatlan - - - - - + - -
338. 1595. Szabó Dezs? - - - - - 1966 - 1973 újítva
339. 1596. Bara Mária - - - - - + - -
340. 1597. Kristály Anna - - - - - Bara Sándor 1950Kri. Márton -
341. 1598. Bács Anna - - - - - 1970 - -
342. 1600. Timár József - - - - - + - -
343. 1605. Karda János - + - - - - - -
344. 1617. Kurkó János - - - - - Krist. Lajos 1944 - -
345. 1618. Ferenc Péter - - - - - F. P. 1943 - -
346. 1620. Bogyó Rózália - - - - - Kalam Ignánc 1929 - -
347. 1621. Ferencz Domokos - - - - - + - -
348. 1638. Kedves Áron - - - - - 1971 - -
349. 1639. Kurkó János - - - - - Ku. Ist 1927 - -
350. 1640. György Sándor - - - - - Böjte Gergely1929 - -
351. 1643. Mákszem Gergely barna - Albert Ignánc 1959 - - - - -
352. 1645. Bodó István - - - - - 1985 - -
353. 1659. Timár Márton - - - - - + - +
354. 1661. Kovács Imre - - - - - + - -
355. 1670. György Imre - + 1991 - - - - -
356. 1677. Bodó Imre - - - - - + 1963-ban Albert (Kató) Ferenc alakította ponkos házból tornácossá
357. 1684. Albert Antal - - - 1950 - - - -
358. 1685. lakatlan - - - - XIX. sz. 1922 - 2 ház
359. 1686. Márton Juliánna - - - - - + - -
360. 1687. Márton Gyárfás - - - - - + - -
361. 1688. Gáll Ferenc sárga - Kalamár Jakab 1970 - - - - téglából
362. 1689. Miklós Márton - - - M. M. 1982 - - - -
363. 1690. Miklós István - - - - - 1951 - -
364. Ferencz Kálmán szül?háza - - - zöld - - - -
365. 1691. Opra Péter - - - - - + - tornác + szoba
366. 1695. Márton Józsefné - - - + - - - -
367. 1698. Timár Lajos - - - 1970 - - - tornác + szoba
368. 1700. Bodó Imre - + id. Bodó Imre 1868 - - - - -
369. 1706. Szász János - + Kurkó György, Bara Sándor 1973 - - - - tornác + szoba
370. 1707. Kurkó Félix - - - - - 1962 - tornác + szoba
371. 1711. Nagy Lajosné - + 1935 - - + - tornác + szoba
372. 1722. Elekes Mihályné - - - - - + - új tornácos ház
373. 1725. Kosz Lajos - - - + - - + -
374. 1727. lakatlan - - - - - 1941 - -
375. 1730. Guzrán Lajosné - - - - - 1958 - -
376. 1747. Géber Sándor - - - 1965 - 1958 - -
377. 1750. klakatlan- Szász Antal - - - + - XIX-sz. - lebontották
378. 1752. Szabó Zoltán - - - zöld - - - -
379. 1755. Bodó Annsa ( Lajos+ ) - - - - - + - -
380. 1756. Bodó Félix (Fábián Sanyi - - - - - + - -
381. 1757. Borvíz Andrásné - - - 1961 - 1942 - tornác + szoba
382. 1738. Bajna Attila - - - 1943 - - - -
383. 1759. Fábián Ignánc - - - - - 1939 - -
384. 1761. Bodó János - - - - - 1970 - -
385. 1764. Kurkó György - - - - - 1955 Bartabás Mi hály - -
386. 1769. Albert Ágoston - - - - - - + -
387. 1776. Tódor Árpád - - - - - Kurkó György 1959 - tornác + szoba
388. 1777. Tódor Márcella - + Karda Imre 1949 - - - 1911 tornác + szoba
389. 1781. Márton Gyárfás - - - - - - 1933 Kádár István -
390. 1789. Kalamár László - - - - - Pál András1970 - tornác + 2 szoba
391. 1799. László István - - - - - + - emeletes
392. 1811. Molnos Anna - - - - - + - tornác + szoba
393. 1813. Böjte Mihály - - - + - - 1940+48 „Z" alakban a tornác
394. 1815. Bács Veronka - - - - - 1940 - emeletes
395. 1818. Szabó Domokos - - - - - Barabás Mi hály 1965 - tornác + szoba
396. 1819. Bács Emerka - - - - - + - -
397. 1821. Szabó Ferenc - - - - - - Bara Sándor1941 -
398. 1825. Szabó Sándor - - - - - Kurkó Gergely 1936 - -
399. 1826. Sinka Péter - - - - - + - 1994
400. 1827. Kiss Boris - - - - - + - -
401. 1828. Kristály József - - - - + - - -
402. 1829. Csatlós János - - - - - KurkóGyörgy1951 - -
403. 1834. lakatlan - - - - - + - -
404. 1835. Bács Lajos - - - - - + - tornác + szoba
405. 1842. Albert Árpád - - - - - Albert Péter 1949 - -
406. 1847. Bodó György - - - - - - + -
407. 1848. Török Áronné - - - + - Barabás Mi-hály 1950 - tornác + szoba
408. 1856. Barabás Lajos - - - - - + - -
409. 1864. Kurkó András - - - - - Kurkó Márton 1906 - fedve kétszer
410. 1870. Bodó Zakariás - - - sárga1964 - - - -
411. 1877. lakatlan - - - - - 1965 - -
412. 1880. Bács János - - - + - - - -
413. 1883. lakatlan - - - - - + - -
414. 1888. Török Illésné - - - - - 1910 - -
415. 1895. lakatlan - - - - - + - -
416. 1896. Kedves Péterné zöld - - - - - - -
417. 1899. Szabó Adolf - + - - - - - -
418. 1914. Bács Józsefné - - - - - 1930 - javítva
419. 1865. Séndor Lucia - - - - - Karda János 1947 - -
420. 1857. Dobos Ferenc - - - 1975 - - - -
421. 1914. Bács Ágnes - - - - - - Bács József 1947 -
422. 1931. Sándor Albertné - - - - - Barabás. Mihály1960 - -
423. 1953. Görgice Gyárfásné - - - - + - - 1976 Fábi án István
424. 1956. Albert Jeremiás - - - 1976 - - - -
425. 1957. Bara Zoltán - - - - - + - -
426. 1960. Sándor István lakatlan - - - + Albert K Ferenc 1940 - - -
427. 1963. László Jánosné Lakatlan - - - + + - - -
428. 1965. Karda Imre lakatlan - - - + - K. I. 1956 - -
429. 1969. Török Áron - - - - - + - 1989 Albert K. Ferenc
430. 1973. Szász István - - - - - + - -
431. 1976. Sándor Márcella - - - + - - - -
432. 1981. Biró Mártonné fekete - Bara Sándor 1957 - - - - -
433. 1986. Mákszem Árpád Lakatlan - - - - Mákszem István 1890 - - -
434. 1989. Mákszem Péterné - - - - - 1972 - -
435. 1990. Bara András - - - - - KristályLajos1942 - -
436. 1995. László Félix - - - Kalamár Imre1964 - - - -
437. 1996. Kalamár Ferenc - - - - - Albert K. Ferenc 1965 - -
438. 1998. Kalamár Imre - - - - - Albert Ferenc 1974 - -
439. 2000. Kalamár Sándor - - - - - Fábián István 1921 - -
440. 2003. László Vilmos - - - + - - - -
441. 2010. Szabó Gyárfás - - - - - + - -
442. 2017. Bodó Juliánna lakatlan - - - zöld - Bács Ferenc 1934 - -
443. 2018. Kurkó Anna Lakatlan - - - Zöld - + - -
444. 2020. Kristály Joákim - - - - - Kristály Imre 1956 - 1992
445. 2024. Albert György - - - zöld 1967 - - - -
446. 2026. Fröner Regina - - - + - Szabó Péter 1925 - -
447. 2027. Kedves Teréz - - - - - Kiss Antal 1925 - 1995
448. xxxxx Szabó Vencel - - - barna - + - -
449. 2031. Kiss Vilmos - - - + - Kiss Ábra hám 1870 - -
ÖSSZEG 10KAPU: 20 KAPU 133 KAPU 26 Ponkos ház 311 tornác 28 L torn.
3 ZÖLD