Az Ördögborda Néptáncegyüttes honlapja
. . . Menü . . .
Főoldal
Képtár
Néptáncnccsoportjaink
ÖRDÖGBORDA

PRÜCSKÖK

RÉGI ÖRDÖGBORDA

ZIVATAR - DOMOKOS
 
 

NEXUS ALAPÍTVÁNY

Tevékenységi beszámolók
.  

NÉPRAJZ
FELCSÍKI NÉPZENE
NÉPDALSZÖVEGEK
NÉPVISLELET
NÉPTÁNC
NÉPI ÉPÍTÉSZET
Farsang : [HU] [RO]
A kender;(ro)
LAKODALOM
NÉPRAJZI FILMEK
- Románia földrajza
A környék földrajzi jellemzése
Cercetari Geologice Hasmas

. . . Linkek . . .. . . Egyéb . . .

Oldalletöltések :
Kedvencekhez
Legyen a kezdőlapom 

 

Untitled Document

A 2000 évi tevékenység rövid, tényszerü mérlege

1. Gyimesi és moldvai táncok hete - január 6-7-8. A tevékenység célja átismételni e vidékek táncait és megismerni ezen tájegységeket mint fekvés, szokásrend, hiedelemvilág, népdalkincs.
2. Magyar Gyermekek Néptánc Antológiája - Budapest - résztvétel -febr. 12
3. Résztvétel a Székelyudvarhely '2000 Gyermek néptánctalálkozón febr. 26-27 ( fellépés öt tánccal és két táncház, melybôl egy tanítással )
4. Március 1-8 Magyarországi turné a csíkszentdomokosi hagyományôrzô táncosokkal , a farsangtemetés bemutatása Konyáron, Derecskén, Debrecenben és Budapesten ( két fellépés város- és Országház-nézéssel ).
5. Elôadás "Nôk Napja" tiszteletére a helyi Szakszervezet és az Ördögborda Gyermek táncegyüttes közös szervezésében. - március 8
6. Március 15-i megemlékezések - díszelôadás szervezése és rendezése.
7. Ápr. 1 - Csíkszentdomokosi táncok oktatása gyermekeknek a Budapesten megrendezett XIX. Táncháztalálkozón.
8. Tavaszköszöntôés Pünkösdölés - elôadássorozat szervezése Csíkszenttamás , Balánbánya és Csíkszentdomokos iskoláiban a Szeredás Együttessel, tánctanítással, táncházzal egybekötve - május 4.
9. Fellépés a csíkszentdomokosi "Márton Áron" iskolanapok keretében a helyi "Elevenek" gyermek néptánccsoporttal. május 6.
10. Táncbemutató egy csoport magyarországi orvos számára, kik önkéntes munkát végeztek vidékünkön egy gyermekvédô tevékenység keretében - május 9. Május 10.-én a tánccsoport gyermekei ingyenes orvosi vizsgálatot kaptak és egészségi csomagot. A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat szolgáltatásai meghaladták a 15 millió lej értéket.
11. Május 18-22 között az Ördögborda részt vett a VII KÖSZI Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztiválon Kôbányán. A legfiatalabb táncosainkat elôször utaztattuk külföldre.
12. Május 29 - június 11- között Csíkszentdomokoson tartózkodott egy csoport budapesti 16-18 éves Waldorf tagozatos diák kiknek elszállásolását, programját a "Márton Áron " Ált. Iskolával közösen oldottuk meg. Ittlétük a Somlyói zarándoklattal ért véget.
13. Június 9-11. 41 Kôbányáról érkezett zarándokot fogadtunk, szórakoztattunk és szállásoltunk el Balánbányán .
14. Június 9-11. 36 Ördögbordás gyermek egy tanítónôés egy szülo kiséretében részt vett a Székelykeresztúron megrendezett Sóskút Találkozón, majd elôadást és táncházat tartott Felsôboldogfalván.
15. Június 24-Juli. 5 között a korondi fuvószenekarral együtt (74 személy) részt vettünk az ötödik Vendégségben Budapesten Nemzetközi Ifjusági Kulturális Találkozón.
16. Június 30-július3 között a csíkszentdomokosi Elevenek néptánccsoportunk Homoródon néptánctáborban vett részt.
17. Július 30-án a csíkszentdomokosi Elevenek tánccsoport részt vett a Milleneumi Sokadalom rendezvényen - elsô igazi nagy fellépésük. Nagy sikert arattak, minek következtében meghívást kaptak aug.20.-ra, Budapestre
18. Augusztus 2-án, az Anyatejes Világnap alkalmával Csíkszeredában 50 perces eloadást tartottunk az összegyült kismamák és gyermekeik tiszteletére.
19. Aug.3-4 - Gyimesi táborban való résztvétel. Bálozás és egynapi oktatás a 11 résztvevo költségére.
20. Aug.6-án Balánbányán rendeztük meg az I. Legényestánc és Népdaléneklô Versenyt.
21. Aug.8. Csíkszentdomokos napján müsor, fellépés mint az Ördögborda, mint az Elevenek tánccsoportnak.
22. Augusztus 13-án résztvétel a Nemzetközi Milleneumi Gyöngykoszorú találkozón Holtmaroson.
23. Augusztus 15-én Csíkkarcfalva búcsús napján vettünk részt az Ördögborda csoportunkkal, kik együtt táncolhattak a csíkszentdomokosi hagyományôrzôk csoportjával.
24. Augusztus 16-19 között néptánctábort rendeztünk Terkôben
25. Aug. 17-21 között az Ördögborda egyrésze az Elevenekkel a"Vitézi Ének Alapítvány " meghívásának eleget téve Budapesten tartózkodott. Felléptek a várban (Oroszlánudvar), valamint a Hôsök terén. A fellépések kuriózuma, hogy eloször sikerült tömegesen felléptetni a Csíkszentdomokosi Hagyományorzo Tánccsoportot úgy , hogy három generáció táncolt együtt (67 személy)
26. Augusztus 30- szeptember 4 között az Ördögborda és az Elevenek Gyermek Néptánccsoportok együtt vettek részt a "Tánccal a hídért" Esztergomban megrendezett fesztiválon., Budapesten pedig két iskolában tartottak bemutató jellegü elôadást és táncházat, a néptánc népszerüsítése érdekében. ( 46 fô )
27. Szeptember 13-16 között az Elevenek, csíkszentdomokosi, a Fabatka, sepsiszentgyörgyi, és az Ördögborda, balánbányai együttesek (72 személy) a Szlovák Köztársaságban, Zselízben részt vettek egy, a millenium jegyében megrendezett nemzetközi fesztiválon.
28. Október 27-29 - a IV Botorka Nemzetközi Gyermek Néptáncfesztivál megszervezése és levezetése gazdag programmal (350 résztvevo, 210 vendég elhelyezése Balánbányán, családoknál !!! ).
29. Néptáncbemutató egy csoport Iasi -i iskolásnak és tanáraiknak Csíkszentdomokoson, kik Csíkszeredában voltak a Petôfi iskola vendégei. Akciónk nagy sikert aratott, megteremtve egy késôbbi baráti-kulturális kapcsolat kialakításának feltételeit. A találkozó alkalmával rövid bemutatót tartottunk Péter László kollégámmal a falu monográfiáját illetôleg, melynek társszerzôi vagyunk.

 

ordogborda.hu - copyright 2020 - minden jog fenntartva - created by AE , lately by SöCsö